Otvaranje nove škole u Filežu

U Filežu su čer petak svetačno otvorili novu školu i čuvarnicu. Novu zgradu je planirao fileški arhitekt Mate Sauer. Zgradila ju je naseobinska zadruga Pečve tokom ljeta. Škola je 735 kvadratnih metrov velika, a čuvarnica 440 kvadratnih metrov. Novu školu u Filežu pohadjaju 22 dica iz Fileža, Mjenova i Gerištofa, med njimi je 10 prvorazrednikov.

Školare podučavaju tri učitelji a imaju i jednu podvarateljicu. U čuvarnici s 27 dice se dvi pedagogice i jedna pomagačica skrbu za dicu. Kot je rekao načelnik sela, Hanzi Balogh su u Filežu zgradili novu školu ar star zgrada već nije odgovarala današnjim potriboćam. Sada školska dica i dica čuvarnice ima dost mjesta za učnju i za gibanje.

Filež nova škola i čuvarnica otvaranje

ORF

Za svetačno otvaranje nove fileške škole...

Filež nova škola i čuvarnica otvaranje

ORF

...su se dica različne starosti svega zavježbala...

Filež nova škola i čuvarnica otvaranje

ORF

...i se prezentirala pred mnogobrojnom publikom

Nova škola u Filežu ima mjesta za svu dicu veleopćine

Nova škola je i dost velika, da bi ju u budućnosti mogla pohadjati sva dica veleopćine, tako Balogh. Ča ćedu činiti sa starom fileškom školom još nije odlučeno, je rekao načelnik Hanzi Balogh.

Hanzi Balogh načelnik Filež nova škola i čuvarnica otvaranje

ORF

Načelnik Hanzi Balogh gleda investiciju u novu zgradu...

Filež nova škola i čuvarnica otvaranje

ORF

..za doprinos za dobar razvitak dice...

Filež nova škola i čuvarnica otvaranje

ORF

...ka u novoj zgradi imaju čuda mjesta

Škola i čuvarnica su u centru sela

Stroški za novu čuvarnicu i školu na glavnoj cesti Fileža iznašaju oko 2,3 milione eurov. Nosi je selo Filež. Još pred počekom školskoga ljeta su stanovnike pozvali na Dan otvorenih vrat u novu zgradu.