Hodočasniki na putu u Celje 2017

Kot svako ljeto su se i ov put koncem augusta opet otpravili brojni vjerniki piše na hrvatsko shodišće u Celje. I ljetos hodočasne grupe opet pišaču iz svih krajev Gradišća, Ugarske, Slovačke i iz Beča.

Oko 5.000 ljudi je subotu sudjelovalo pri večernjoj maši i pri ophodu sa svićami. Jandrofci, ki su ljetodan čuvali Putujuću Celjansku Mariju, su pri večernjoj maši po prvi put predstavili novokomponiranu mašu za tamburaše i jačkare.

Subotu u Celju

Najveći dio hodočasnih grup je kratko pred Celjem postao pred škuljavim turmom, zbog skupne slike. Mnogi su išli kroz hodočasna vrata. Subotu otpodne u Celju čekaju mnoge grupa hodočasnikov pišakov, početo od hodočasnikov iz Kisega, Koljnofa i Bizonje do hodočasnikov iz Trajštofa, Celindofa, Štikaprona, Vulkaprodrštofa i Beča.

Na putu u Celje subotu

Dokle ćedu u petak otpodne jur prve hodočasne grupe dospiti u Celje, se je rano jutro otpravila zadnja grupa pišakov na put, i to dva Klimpušci, jedan Uzlopac i jedan Margarečanac otpravili na hrvatsko shodišće u Celje. Posebnost ove grupe je, da kani u jednom, ada prez prenoćevanja pregaziti 110 kilometrov daleki put do marijanskoga svetišća, ko kanu dostignuti zutra oko trih.

Četvrtak se je ganula hodočasna grupa iz Beča, Vulkaprodrštofa, Celindofa i Štikaprona. Druge hodočasne grupe, na primjer iz Bizonje, Velikoga Borištofa, Pandrofa i Stinjakov je četvrtak jur bliže hodočasnomu mjestu u Celju.

Srijedu su se grupe iz Stinjakov, Kisega, Koljnofa i Trajštofa otpravile piše u Celje, tako da je sada prik 315 ljudi piše na putu.

2016.ljeta oko 15.000 hrvatskih vjernikov bilo u Celju

2016. ljeta je polag šacanj glavnoga organizatora Željka Odobašića poiskalo kih 15.000 vjernikov Hrvatsko shodišće u Celju.

Lani otpravilo se je 18 hodočasnih grup iz svih krajev Gradišća, Beča, Ugarske i Slovačke piše u Celje.

shodišće Celje 2016

ORF

Paxi su 2016. ljeta po prvi put oblikovali svetu mašu u celjanskoj baziliki

Galeriju slik celjanskoga shodišća u 2016. ljetu morete najti ovde.

Link