Srpski lozari na ekskurziji u Cogrštofu

Delegacija od 120 lozarskih inženirov iz Srbije je nedavno pohodila lozu u Cogrštofu. U okviru trodnevne študijske ekskurzije su u istočnoj Austriji razgledavali loze u državnom i privatnom vlasničtvu. U Cogrštofu su se informirali o funkcioniranju, cilji i razvitku urbarijalne općine.

Putovanje u Austriji se je organiziralo u suradnji sa sveučilišnim profesorom Eduardom Hochbichlerom od BOKU-a u Beču. Cilj ekskurzije je, da si srpski lozari pogledaju model u Cogrštofu, tr da bi eventualno preuzeli neke ideje u njevom konceptu, razlaže Matthias Ivančić od urbarijalne općine Cogrštof.

Ivančić Matthias

ORF

Matthias Ivančić od urbarijalne općine Cogrštof

ekskurzija delegacije iz srbije u lozi Cogrštof

ORF

Loza neka ima i gospodarstvenu korist

Kako je rekao Božidar Milanović, peljač odiljenja za privatne loze u direkciji javnoga poduzeća „Srbijašuma“, je 50 procentov loze u državnoj ruki a 50 procentov u privatni ruka. To znači da država upravlja jednim milionom hektarov loza, a ljudi isto jednim milionom hektarov, je rekao Milanović.

Cilj im je, da si pogledaju kako bi ljudi mogli dobro upravljati lozom, da bi imali i gospodarstvenu korist. Ar u Srbiji se oko 90 procentov loze koristi za privatne posle, a samo 10 procentov koristu u industriji. Uza to imaju u Srbiji i demografski problem, ar se preveć mladih ljudi iseli u velike varoše, je rekao Milanović. Tako ostaje samo starija generacija, ka se pak sama skrbi za lozu. „Zato nam je važno da vidimo kako bi to mogli bolje organizirati“, tako Milanović.

Božidar Milovanović Srbijašuma

ORF

Božidar Milanović od javnoga poduzeća „Srbijašuma“

ekskurzija delegacije iz srbije u lozi Cogrštof

ORF

Ekskurzija u Dobar dan Hrvati

U aktualnom izdanju emisije Dobar dan Hrvati, od 13. augusta, morete vidi televizijski prinos o ekskurziji delegacije iz Srbije u cogrštofskoj lozi.

Cogrštofci nekoliko puti odlikovani

Predsjednik urbarijalne općine Cogrštof Franz Schuller je informirao goste o funkiconiranju, cilji i razvitku zadruge. Razložio im je na primjer i da se u zadnji desetljeći kaže, da ljudi sve manje koristu svoja drva za kurenje. Tako da je obadvim društvom deklarirani cilj da prepeljaju nisku lozu u kategoriju loze više vridnosti, čije drivo se more prodati i na industrijskom tržišću.

Urbarijalna općina Cogrštof je dobar predkip i ona je u prošlosti jur nekolikokrat odlikovana za svoje peldodavno gospodarenje lozom. 2015. ljeta su na primjer dostali nagradu inovacije.