Koprive imaju novi videoclip

Tamburaški sastav Koprive iz Petrovoga Sela prezentira u internetu svoju najnoviju pjesmu s naslovom „Gubim se ja“. Tekst je napisao Andraš Handler, kompozitor je Robert Harangozo a muziku je aranžirao Dušan Timar, svi su kotrigi tamburaškoga sastava.

Koprive iz Petrovoga Sela, Lole Mjenovo 10 ljet

ORF

Koprive su nastupile 5. augusta ovoga ljeta pri fešti grupe Lole u Mjenovu

„Gubim se ja“ je ljubavna jačka malo tužnoga karatkera, tako Andraš Handler od grupe Koprive.

Tužna ljubavna jačka s frižom melodijom

Melodija je ali friža, tako da ljudi moru i tancati kad ju čuju. Nju su bili uživo snimili u aprilu ovoga ljeta pri „Hrvatskoj noći“ u Pinkovcu. U današnjem času je jako važno, da se u digitalni mediji publicira ne samo jačka nego i videoclip, ar mladi ljudi pratu samo ove medije, tako Andraš Handler.

Muzička grupa Koprvie jur djela na četvrtom CD-u, koga kani izdati još ovo ljeto, vjerojatno oko Božića, je rekao Andraš Handler. Pjesma „Gubim se ja“ se more poslunuti i pogledati na kanalu YouTube.

Koprive su pred dvimi ljeti predstavile svoj tretu kompaktnu ploču s naslovom „Nazdravlje“.

Linki: