Predalarm zbog ozona u istočnoj Austriji

Posebno u sjevernom Gradišću je zbog vrućine opet preveć ozona u zraku. Zemaljska centrala za mirenje kvaliteta u zraku je na štaciji u Hainburgu mirila nisko prekoracanje zakonski definirane granice.

To da more kod jako ćutljivih ljudi prouzrokovati tjelovne poteškoće. Zvečera prognosticiraju da će se snižiti koncentracija ozona.