Gradišćanski plesi pri Školi folklora

Štefan Novak, Lidija Novak i Filip Tyran od folklornoga ansambla Kolo Slavuj iz Beča su čer utorak podučavali gradišćanske tance pri Ljetnoj školi folklora u Boriku kraj Zadra. Svega skupa sudjeljuje 90 folklorašev pri desetdnevnom intenzivnom tečaju za ples, tamburanje i igranje hrvatskih tradicionalnih instrumentov.

Odgovorni za tanac ansambla Kolo Slavuj su kazali tance i predstavili jačke iz svih krajev Gradišća. „Pokusili smo pokazati sve ča imamo“, je rekao Filip Tyran.

ljetna škola folklora Zadar Štefan Novak Filip Tyran Lydia Novak

Petar Tyran

Kotrigi ansambla Kolo Slavuj su predstavili tance Gradišćanskih Hrvatov.

ljetna škola folklora Zadar

Petar Tyran

Pri tom su se zgledali posebno na stilistiku gradišćanskoga tancanja.

Visok tempo i čuda programa

Ljetna škola folklora privlačuje svako ljeto skušene folkloraše iz cijele Hrvatske, ali i iz drugih zemalj. Ljetos su sudjelivale dvi plesačice fileških Graničarov, i to Magdalena Tomšić i Julija Gregorić, ka je kod Graničarov jedna od odgovornih za naraštaj.

Svako ljeto imaju drugo težišće. Ov put su se vježbali tance i jačke alpskoga područja, a ta obuhvaća i gradišćanskohrvatsku krajinu. Kako je rekao Filip Tyran su predavali četire ure pri jednom dopodnevu. „To znači imali smo visok tempo da bi mogli čim već pokazati“, tako Tyran.

ljetna škola folklora Zadar Julija Gregorić Magdalena Tomšić

Petar Tyran

Julija Gregorić i Magdalena Tomšić su plesačice kod fileških Graničarov.

ljetna škola folklora Zadar

Petar Tyran

Pri školi folklora sudioniki usavršavaju i svoje znanje tamburanja.

Škola završava s velikom prezentacijom

Ljetna škola hrvatskoga folklora završava petak, 11. augusta sa skupnom svetačnom prezentacijom. Pri toj predstavljaju bogat folklorni program. Sudioniki tancaju i sviraju u nošnja. Škola dura deset dan i je počela prošli tajedan.

Organizator Ljetne škole folklora je Hrvatska matica iseljenika a pelja ju voditelj profesionalnoga ansambla LADO, Andrija Ivančan. Ivančan je sin poznatoga etnokoreologa pokojnoga Ivana Ivančana, ki je istraživao gradišćanske tance. Andrija Ivančan je 2013. ljeta pokrenuo tečaje gradišćanskih plesov pri ovoj renomiranoj školi folklora.

ljetna škola folklora Zadar Štefan Novak Andrija Ivančan

Petar Tyran

Štefan Novak i peljač Ljetne škole i ansambla LADO, Andrija Ivančan

ljetna škola folklora Zadar

Petar Tyran

Link: