Četiri izborni dani u jeseni

Ljetošnji izbori za nacionalno vijeće i za općinski tanač i načelnike su podiljeni na četire dane. Oficijelni dan općinskih izborov će biti nedilju 1. oktobra. Ali odibirati se more jur tajedan pred tim, i to petak 22. septembra.

Na ov dan ćedu svi izborni lokali biti otprti najmanje do 18.00 ili do 19.00 navečer. Jedino odibiranje s izbornom kartom na ov dan nije moguće. Glasačke liste ćedu čuvati i pak izbrojiti skupa s onimi u oktobru.

Ča se tiče općinskih izborov je drugo kolo predvidjeno 29. oktobra. Izbori za nacionalno vijeće su 15. oktobra. Pravo glasovanja imaju svi Gradišćansci, ki su na dan odibiranja, ada 1. oktobra 16 ljet stari.