Otvorili su cestu B61a kod Gornje Pulje

Pandiljak dopodne su svetačno otvorili novu cestu B61a kod Gornje Pulje u sridnjem Gradišću. Deset kilometrov dužička cesta s dvimi traki je poduženje od S31 i pelja od Gornje Pulje do Ratištofa, kade završi kratko pred ugarskom granicom. Cesta će rasteretiti i promet krez Dolnju Pulju.

Gradnjom su počeli 2014. ljeta da bi rasteretili promet za kih 8.000 stanovnikov u neki seli u gornjopuljanskom kotaru. Med pogodjenimi su i Dolnjopuljanci, je rekla načelnica veleopćine Frakanava-Dolnja Pulja Angelika Mileder.

B61a će polag prometne prognoze dnevno koristiti kih 7.000 vozil. Stroške u višini od oko 37 milioni eurov nosi Savez. Zadnji kilometar do ugarske granice u Ratištofu ćedu k ljetu na protuliće realizirati skupa s Ugarskom kot EU-projekt, je nazvistio zemaljski savjetnik za cestogradnju Helmut Bieler (SPÖ), ki je uz zemaljskoga poglavara Hansa Niessla (SPÖ) otvorio cestu B61a.

Eröffnung B61a

Bgld. Landesmedienservice

Zemaljski poglavar Hans Niessl i drugi zemaljski političari su otvorili novu cestu

Átadták a S31-es

ORF B

...ka pelja do Malištrofa blizu ugarske granice

Niki Berlaković se veseli cesti ali ima i kritike

Predsjednik ÖVP-kluba gornjopuljanskoga kotara Niki Berlaković pozdravlja otvaranje ceste, ali kritizira da ne postoji plot protiv divljine kot i posebna rampa za vozila plave sviće.