Pandrofci na shodišću u Jandrofu

Oko 100 vjernikov iz Pandrofa i Novoga Sela je nedilju hodočastilo k Putujućoj Celjanskoj Mariji u Hrvatski Jandrof u Slovačkoj. Grupa od kih 12 ljudi je piše hodočastila u oko 30 kilometrov odaljeno hrvatsko selo na slovačko-austrijanskoj granici.

Mašu je služio pandrofski farnik Franjo Borenić skupa s domaćim farnikom Jožefom Kempom. Štatua Putujuće Celjanske Marije će još do hrvatskoga shodišća u Celju koncem augusta boraviti u crikvi u Hrvatskom Jandrofu.

shodišće Pandrofcev u Jandrof

Andreas Brinkmann

Hodočasniki piše na putu u Hrvatski Jandrof...

shodišće Pandrofcev u Jandrof

Andreas Brinkmann

...kade je Franjo Borenić služio mašu...

shodišće Pandrofcev u Jandrof

Andreas Brinkmann

...prilikom hrvatskoga shodišća k Putujućoj Celjanskoj Mariji