Poljanci se vratili iz Bosne i Srbije

Folklorna grupa Poljanci iz Vulkaprodrštofa je prošli tajedan bila na turneji u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Grupa od 28 ljudi je putovala autobusom i razgledali su mnoge varoše kot na primjer Sarajevo, Višegrad i Beograd.

Pohodili su hrvatsku zadrugu „Naša zemlja“ u varošu Dolac na Lašvi u bližini Travnika i Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo „Matija Gubec“ u Tavankutu. Subotu su otvorili 32. koloniju naivne umjetnosti u slami u Tavankutu u Vojvodini.

17.07.17 poljanci u bosni i srbiji

Poljanci

Upoznali kulturu, tradiciju i kuhinju regije

Kako je rekla Angelika Kornfeind su od pandiljka putovali i imali mogućnost upoznati kuhinju, kulturu i tradiciju u ovi zemlja.

Uz mnoge varoše i krajine su vidili na primjer most u Višegradu, o kom je pisao poznati autor Ivo Andrić u svojem romanu „Na Drini čuprija“ i brig Vlašić u Bosni i Hercegovini, ki je obljubljena destinacija za skijanje u zimi.

17.07.17 poljanci u bosni i srbiji

Poljanci

Poljanci skupa s obitelju Generalić

Upoznali Nikolu Teslu i Milana Generalića

Bili su u muzeju Nikole Tesle, u galeriji naivne umjetnosti u Hlebina i u galeriji poznatoga naivca Milana Generalića.

Uza to su imali lipe doživljaje s ondešnjimi folkloraši, s kimi su skupa svirali i jačili.

S grupom iz Dolca su dogovorili pohod u Gradišće, a predvidjena je i izložba slamarkov iz Tavankuta. Točni termini još nisu fiksirani.

17.07.17 poljanci u bosni i srbiji

Poljanci

Nudu tečaje sviranja, tancanja i rukotvorstva

Kolonija naivne umjetnosti u Tavankutu dura cijeli tajedan.

Pri tom moru sudioniki pohadjati tečaje za sviranje dudov, našivanja nošnje, tancanje bunjevačkih plesov ili umjetnost od slame.

Pokidob su Poljanci otputovali jur nedilju, oni nisu imali mogućnost sudjelivati pri koloniji.

Pri otvaranju su Poljanci predstavili gradišćanskohrvatske jačke i dvi tančene koreografije s plesi sjevernoga i sridnjega Gradišća.

17.07.17 poljanci u bosni i srbiji

Poljanci

Ljetos svečuju 40. obljetnicu postojanja

Vulkaprodrštofski Poljanci ljetos svečuju svoju 40. obljetnicu postojanja.

U novembru ćedu prilikom jubilarnoga svečevanja predstaviti svoj novi CD, koga su jur snimili. Vidi vist - Poljanci snimaju CD.