Završetak hrvatskoga tečaja na FH

Na Stručnoj visokoj školi u Željeznu je završio intenzivni ljetni tečaj za hrvatski jezik. Dva tajedne dugo se je 20 študentov i študentic za medjunarodne gospodarske odnose učilo hrvatski. Podučavale su dvi profesorice iz Hrvatske.

Grupu študentov su podučavale profesorice Vida Kostrenčić-Lukić od zagrebačke škole Svijet jezika Vodnikova i Marieta Djaković od sveučilišća Jurja Dobrile u Puli. Kako je rekla profesorija Marieta Djaković je ov tečaj mišljen za intenziviranje znanja, koga su zadobili študenti tokom zadnjih semestrov.

stručna visoka škola ljetni tečaj 17 Marieta Djaković

ORF

Marieta Djaković obično podučava na sveučilišću u Puli...

stručna visoka škola ljetni tečaj 17 Viola Kostenčić-Lukić

ORF

...a Vida Kostrenčić-Lukić u Zagrebu.

Posredovati ljubav i lipotu hrvatskoga jezika

Grupa študentov je u četvrtom semestru, tako da im je ovo bio zadnji semestar u podučavanju hrvatskoga jezika. Intenzivni tečaj je mišljen za završetak. Podučavanje je na suvrimeni i kreativni način. Oni polag Mariete Djaković djelaju interdisciplinarno i interaktivno, tako da moru študenti kreativno učvrstiti svoju jezičnu kompetenciju.

Paralelno uz intenzivni tečaj nudja stručna visoka škola ljetni koleg u Hrvatskoj. Ov dura još do 29. julija i se održava na sveučilišću Jurja Dobrile u Puli.

Pri ovom študenti upotpunjavaju i ponavljaju jezično znanje, ali i upoznaju hrvatsku kulturu. Kako je rekla profesorica Marieta Djaković je nje zadaća da „posreduje ljubav i ljepotu hrvatskoga jezika i kulture“. Uz podučavanje su naime na programu različni izleti pri ki dojdu študenti u direktni kontakt s govorniki hrvatskoga jezika i hrvatskom kulturom. „Ovako vidu da to živi“, je rekla Marieta Djaković.

Ljetos je grupa bila na pohodu kod Hrvatske redakcije ORF-a u Željeznu i kod uredničtva Hrvatskih novin. Zvana toga su pohodili seoski muzej u Novom Selu.

stručna visoka škola ljetni tečaj 17

ORF

Študenti i študentice su razgledali televizijski študio ORF-a Gradišće

stručna visoka škola ljetni tečaj 17

ORF

Cijela grupa stručne visoke škole

Študenti i profesorice lanjskoga intenzivnoga tečaja su i 2016. ljeta su bili na pohodu kod Hrvatske redakcije ORF-a.

Link: