Pred 90 ljeti je gorila Palača pravosudja

Ravno danas pred 90-imi ljeti je u Beču gorila Palača pravosudja. Oganj je bio posljedica krvavoga zločina u Šundrofu 1927. ljeta. Onda su pripradniki Udruženja Frontkämpferov ustriljili jedno dite iz Šundrofa i jednoga bojnoga invalida i pripadnika Schutzbunda iz Klimpuha.

U Klimpuhu i Šundrofu su ljetos koncem januara priredili spomenpriredbu za žrtve krvavoga zločina. Vidi vist - „90 ljet striljanje u Šundrofu“.

U Šundrofu je 1927. ljeta bila borba med pripadniki takozvanoga republikanskoga Schutzbunda i Udruženja frontkämpferov. Pri striljanju je pet ljudi ranjeno, a 7-ljetni Josef Grössing iz Šundrofa i 41- ljetni bojni invalid Mate Cmarić iz Klimpuha umru.

Počinitelji nesriće u Šundrofu dojdu u juliju istoga ljeta pred sud u Beč. Kad optužene striljce pustu na slobodu dojde do demonstracijov socijalističkih djelačev.

Justizpalast aufgebrachte Menge

ORF

Nekoliko tisuć demonstrantov je marširalo u centru Beča.

Policija je striljala u demonstrante

Vrhunac protestov je važganje Palače pravosudja u Beču. Policija strilja u množinu ljudstva, tako da su 89-timi umoreni a kih 800 ljudi ranjeno.

Justizpalast brennt

ORF

Oganj u Palači pravosudja ognjogasci dugo nisu imali pod kontrolom.

Dogodjaj je označio kraj Prve Republike

Dogodjaj je početak konca Prve Republike. Sve jači konflikti med strankami peljaju do raspušćenja parlamenta 1933. ljeta, prepovidi socijaldemokratske stranke i konačno boja gradjanov u februaru 1934. ljeta.