Stinjačka trafika u „Bürgeranwalt“

Na Stinjaki se općinski tanač i stanovničtvo nadalje bunu protiv zatvaranja svoje jedine trafike, ka je postojala prik 100 ljet u selu. Uzrok je, da Monopolna uprava nije dala potribnu licencu.

Koncem februara je naime dosadašnji vlasnik i peljač trafike Robert Živković stupio u mirovinu. Monopolna uprava ali njegovomu nasljedniku Hans-Jürgenu Grandiću nije dala daljnju licencu. Uprava argumentira tim, da je u susjedskom selu u Fratrovom Selu trafika i oni da kanu jačati to mjesto.

Od 2010. ljeta je trafika bila poštanski partner. I ovu licencu nisu podužili. Momentano prodavaju samo tiskane medije i igre na sriću, uza to imaju servis za čišćenje prateži.

Trafika u Stinjaki

ORF

Trafika u Stinjaki

U Stinjaki ovu odluku ne kanu akceptirati. Općinski tanač je jednoglasno zaključio peticiju a stanovničtvo sabira potpise. Dosada je oko 600 ljudi potpisalo. Vidi vist - Trafika u Stinjaki pred zapiranjem. Slučaj ćedu danas diskutirati u televizijskom magazinu „Bürgeranwalt“ u 17:30 na ORF2.