U Željeznu obnavljaju dvorac Esterhazy

Dvorac Esterházy u Željeznu momentano saniraju. Planirano je obnavljanje u četiri etapa pri ki ćedu restaurirati sve četire turme, elemente krova i fasadu.

Schloss Esterhazy, Sanierung, Renovierung

ORF

Najveći barokni zvon Austrije

Restauracije su jur počeli na južno-zapadnom turmu, u kom se nahadja najveći barokni zvon u Austriji.

Zvonik, ki se zbog statičnih poteškoć ne korišćava, nećedu sanirati. Višina stroškov još nije poznata.

Schloss Esterhazy, Sanierung, Renovierung

ORF

Glavna rezidencija obitelji Esterházy

Saniranje prvoga turma će stati prilično 400.000 eurov, je rekao Thomas Schrammel od Esterházijevih imobilijov.

Dvorac u Željeznu je bio oko 300 ljet glavna rezidencija ugarske plemičke obitelji Esterházy.

Schloss Esterhazy, Sanierung, Renovierung

ORF

Schloss Esterhazy, Sanierung, Renovierung

ORF