Cindrofsko poduzeće INT-REPID insolventno

Poduzeće INT-REPID GesmbH u Cindrofu je kod zemaljskoga suda u Željeznu najavilo insolvenciju. Prosili su, da bi sami smili peljati saniranje. Polag Alpskoga saveza kreditorov ima poduzeće dug u višini od 1,6 milioni eurov.

Pogodjeno je 28 zaposlenikov i 63 vjerovniki.

Poduzeće pelja kantine na športskom igrališću u Ricinji i Cindrofu. Pred kratkim su još zapošljavali 26 nogometašev, ke su iznajmili nogometnom klubu u Ricinji.