U Lučmanu završio prvi dio Kuga4kids

Prezentacijom za roditelje i starestarje je petak otpodne završio prvi tajedan dičjega podvaranja Kuge pod geslom Kuga4kids. Dica su gostovala na obiteljskom renču Meršić u Lučmanu. Jur natajedan će početi drugi tajedan ponude za dicu Kuga4kids.

kuga4kids 2017

ORF

U augustu još jednoč Kuga4kids sa živinami

Od pandiljka ćedu se dica u starosti od 6 do 12 ljet moći baviti lončarenjem, načinanjem filma i tancanjem u Kugi.

U augustu pak će slijediti opet jedan tajedan u Lučmanu na obiteljskom renču Meršić.

kuga4kids 2017

ORF

Iz sigurnosnih uzrokov nudu ljetos dva termine

O razlogu zač su ljetos dva pute u Lučmanu veli Luka Zeichmann, da se je u prošli ljeti najavilo toliko dice da su nekim morali otpovidati.

Zvana toga da je pogibeljno, ako se na renču preveć dice na jednoč kreće okolo živin, tako Zeichmann.

kuga4kids 2017

ORF

Luka Zeichmann je odgovoran za ponudu dičjega podvaranja u ljetni prazniki

Prošireno zbog željov roditeljev

Svaki Kuga4kids tajedan dura od pandiljka do petka, svenek od osmih jutro do petih otpodne.

Ponudu podvaranja su proširili na pet dan u tajednu ar su se zgledali na potriboće roditeljev.