Ivan Šestak peljač Povjesnoga instituta

Hrvatski povijesni institut u Beču, koga je utemeljio Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu 1990. ljeta, će dostati novoga peljača. Dosadašnji dekan Filozofskoga fakulteta, Ivan Šestak će preuzeti predsjedničtvo Instituta od Ivana Kopreka, ki će naslijediti Šestaka na fakultetu.

Ivan Koprek Hrvatski povijesni Institut simpozij Marija Terezija i Hrvati

Ivan Lacković

Ivan Koprek predaje predsjedničtvo Hrvatskoga povjesnoga instituta ...

Ivan Šestak i Alojz Jembrih simpozij Marija Terezija i Hrvati

Ivan Lacković

... isusovcu Ivanu Šestaku (ovde na sliki s Alojzom Jembrihom)

Institut redovito priredjuje simpozije i kolokvije

Dosadašnji predsjednik Ivan Koprek je šest ljet dugo stao na čelu društva. Pokidob da se je on u zadnjem času zadržavao već u Zagrebu nego u Beču, je predao peljačtvo.

Svako ljeto Institut organizira po dvi znanstvene priredbe, uglavnom simpozije i kolokvije, a uz djelo na znanstvenom polju se skrbu za odgoj mladih isusovcev, tako Ivan Koprek.

Pred dvimi tajedni održan je u Beču simpozij pod geslom „Marija Terezija i Hrvati“, ki je organiziran od Hrvatskoga povjesnoga instituta u Beču.