Umro je Martin Prikosović

Po kratkom teškom betegu je četvrtak jutro u bolnici u Beču neočekivano umro dugoljetni predsjednik Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču, Martin Prikosović. Bio je 87 ljet star. Rodjeni Filežac se je za vrime svojega života angažirao za Gradišćanske Hrvate u Beču. Bio je predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba i ukupno 12 ljet na čelu HGKD-a.

Martin Prikosović

Petar Tyran

Počeo se angažirati u 50-i ljeti prošloga stoljeća

Martin Prikosović se je jur od 1952. ljeta zanimao za političku i društvenu situaciju Gradišćanskih Hrvatov, ončas je došao u kontakt s Hrvatskim akademskim klubom u Beču (HAK).

Prikosović sliši med osnivače časopisa „Glas“ i pod njegovim predsjedničtvom je HAK dostao prve prostorije u Langegasse. Po tom je 12 ljet bio predsjednik HGKD-a.

13.07.17 umro martin prikosovic

Petar Tyran

Forsirao je suradnju med HGKD-om i HAK-om

Prikosoviću je bila svenek osebujno važna suradnja HAK-a i HGKD-a. 1955. ljeta je dostignuo, da se povežu ova dvoja hrvatska društva u Beču.

Med njegove velike zasluge slišu osnovanje hakovskoga časopisa „Glas“ i nabavljenje vlašćih društvenih prostorijov 1964. ljeta u Schwindgasse u četvrtom bečanskom kotaru, kade je dandanas smješćen Hrvatski centar u Beču.

Do zadnjega je bio aktivan član kluba seniorov HGKD-a.

Martin Prikosović

Petar Tyran

Prilikom 85. rodjendana je Martin Prikosović primio čestitke kluba seniorov

Priskosović primio čašćenja Austrije i Hrvatske

Martin Prikosović je po zvanju bio visok vladin činovnik. Bio je zamjenik peljača odiljenja za knjigovodstvo u Saveznom ministarstvu za obranu.

Za svoje djelo je dostao „Časni znak u zlatu za zasluge za Republiku Austriju“, „Časni znak u zlatu grada Beča“ i čašćenje Republike Hrvatske red Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

CGH: zgubili smo nepopustljivoga odvjetnika

Kako javlja Hrvatski centar, „smo s Martinom Prikosovićem zgubili vridnoga človika, borbenoga aktivista i dostkrat i nepopustljivoga odvjetnika u društveni ino manjinski posli, Hrvata s dušom i tijelom, ki je do zadnjega bio angažiran u hrvatskoj društvenoj sceni u Beču“.

Martin Prikosović ostavlja ženu i jednoga sina. Pokop će biti subotu, 22. julija u četiri ura otpodne na cimitoru u Devinskom Novom Selu u Slovačkoj.

Martin Prikosovic

Petar Tyran

Martin Prikosović, Mate Sauer i Vladimir Vuković u kafiću Hrvatskoga centra

U novembru 2014. ljeta svečevao je Martin Prikosović u Hrvatskom centru svoj 85. rodjendan.