60 ljet Tamburica Klimpuh

Tamburica Klimpuh je na vikend svečevala 60. obljetnicu utemeljenja grupe. Petak navečer su pozvali na tančenu zabav s grupami Pannonix i Koprive. Nedilju otpodne je bio vrhunac svečevanj u farskom vrtu Klimpuha. Pri tamburaškoj i folklornoj fešti je nastupilo uz same jubilare devet tamburaških sastavov iz sjevernoga i sridnjega Gradišća.

„Mi smo cijelo Gradišće pozvali od sjevera do juga, a došle su grupe početo od Hatskoga kola iz sjevera do Hajdenjakov iz sridnjega“, se veseli predsjednik Tamburice Klimpuh Norbert Karall.

Norbert Karall predsjednik Tamburica Klimpuh

ORF

Predsjednik Norbert Karall se veselio da se je svečevanje dobro ugodalo

„Da ostane tamburaški duh u Klimpuhu“

U svojoj povijesti je društvo imalo čuda vrhuncev. Kako je rekao predsjednik Norbert Karall je to jako subjektivno, ar za svakoga ča drugoga vrhunac. Sigurno su bili vrhunci prvi nastup u inozemstvu ili prvo snimanje za televiziju, razlaže Norbert Karall.

Za budućnost si predsjednik želji da i nadalje ostane tamburaški duh u Klimpuhu. Zato im je naravno potriban naraštaj. Momentano imaju šest peršon u naraštajnoj grupi. Svako drugo ljeto počinju s novom naraštajnom grupom, od ke pak prilično polovicu prestupi u sastav. T

60 ljet Tamburica Klimpuh svečevanje

ORF

Tamburica Klimpuh je bila prva tamburaška grupa u Gradišću u koj su svirale i žene.

Feri Sučić bio mentor i kompozitor Klimpušcev

Za društvo je veliku ulogu igrao kompozitor Feri Sučić, ki je posebno za nje pisao jačke. „Ali on nam je bio i mentor“, tako Norbert Karall, koga je Feri Sučić naučio tamburati i mu pokazao kako peljati grupu. „Mi kanimo duh od Ferija Sučića dalje gajiti“, razlaže Karall. U svojem repertoaru ali jur zdavno imaju i druge jačke, a u zadnjem vrimenu sve već sviraju i šlagere. „To naši kotrigi kanu a i publika to rado sluša“, misli Karall.

Kolo priredab za jubilej

Tamburica Klimpuh ljetos priredjuje cijelu poredicu priredab za svoj jubilej. Otvorili su ga s nastupom pri televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati u aprilu. Završetak će polag predsjednika Norberta Karalla biti u novembru. Onda ćedu se baviti s poviješću grupe, je rekao Karall.