Minority SafePack tema FUEN-kongresa

U Rumunjskoj je u toku kongres Federalističke unije narodnih grup (FUEN). Glavna tema sastanka je gradjanska inicijativa MinoritySafePack, u koj potribuje FUEN da bi se Europska unija posebno bavila narodnimi grupami unutar EU-a i im osigurala posebnu zaštitu. Europska komisija je odobrila ovu inicijativu s odredjednimi uvjeti.

Petar Tyran, glavni urednik Hrvatskih novin i zastupnik Hrvatskoga centra je rekao, da se sada mora nabrati barem milion potpisov u najmanje sedam držav Europske unije.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

FUEN kongres 2017 u Rumunjskoj 
predsjednik FUEN-a Lorant Vincze

Petar Tyran

Predsjednik FUEN-a, Loránt Vincze, pripadnik ugarske manjine u Rumunjskoj je pozdravio zastupnike...

FUEN kongres 2017 u Rumunjskoj

Petar Tyran

...različnih društav i organizacijov narodnih grup iz Europe...

FUEN kongres 2017 u Rumunjskoj

Petar Tyran

...med njimi su i Petar Tyran i Gabrijela Novak-Karall od Hrvatskoga centra u Beču

Štart kampanje za pobiranje potpisov će biti 7. junija

Ugarska manjina u Rumunjskoj da je pri sastanku rekla, da će jur od njih dojti sigurno kih 250.000 potpisov a Ugri u Slovačkoj su garantirali 50.000 potpisov, tako Tyran. Narodne grupe u Austriji ćedu akciju isto posebno podupirati.

7. junija planiraju „kick-off“ priredbu, ada početak medijske kampanje, ku će Hrvatski centar organizirati skupa s Koruškimi Slovenci i s HKD-om. Minority SafePack se naime mora potpisati na papirnom formularu ili u internet, je rekao Petar Tyran.

FUEN kongres 2017 u Rumunjskoj

Petar Tyran

Gabrijela Novak-Karall pri FUEN-kongresu u Rumunjskoj

FUEN kongres 2017 u Rumunjskoj

Petar Tyran

Potpisati moru svi simpatizanti narodnih grup

Do 4. aprila 2018. ljeta ima FUEN lazno, da nabere milion potpisov da bi se Europska komisija morala obavezno baviti s potribovanji FUEN-a o čuvanju manjin. Uz pripadnike narodnih grup su i svi simpatizanti većinskoga naroda pozvani da potpišu, ako želju da narodnam grupam ide bolje, da imaju viša prava i da se već na nje pazi, tako Tyran. Svi su pozvani „ar samo s Gradišćanskimi Hrvati - mi to zelje nećemo Bog zna koliko umastiti“, tako Tyran. Zbog toga ćemo se morati brinuti i za većinski narod, je dalje rekao Petar Tyran.

FUEN-kongres organizira ugarska manjina u Rumunjskoj. Sastanak će durati do nedilje.

FUEN kongres 2017 u Rumunjskoj

Petar Tyran

Predsjedničtvo FUEN-a...

FUEN kongres 2017 u Rumunjskoj

Petar Tyran

...i delegacija Koruških Slovencev.

FUEN kongres 2017 u Rumunjskoj

Petar Tyran

Koruški Slovenci su na jako dopadljiv način prezentirali svoju kandidaturu za Europeadu 2020. ljeta u različni slovenski seli u Južnoj Koruškoj.

Link: