Narodne grupe kod Slobodnjakov

Po sastanku zastupnikov savjetov austrijanskih narodnih grup s Nikijom Berlakovićem i Reinholdom Lopatkom od ÖVP-a koncem aprila, su se projdući pandiljak sastali zastupniki narodnih grup s FPÖ-političari u parlamentu.

Govoračica za narodne grupe FPÖ-a Anneliese Kitzmüller i Johannes Hübner su sudjelivali pri ovom razgovoru, pri kom je pretežno išlo za naobrazbenu reformu i novelu zakona za podupiranje štampe.

O detalji veli Matthias Wagner od Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, da je bila Anneliese Kitzmüller jako interesirana i si je sve poslušala. Posebno interesirana je bila ča naliže manjinsko školstvo u Beču i ča se onde planira.

Narodne grupe kod FPÖ-a

Attila Somogy

Sastanak zastupnikov narodnih grup s FPÖ-političari u parlamentu

Matthias Wagner

ORF

Matthias Wagner od Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

Sudioniki narodnih grup:
- Bernard Sadovnik (Koruški Slovenci)
- Matthias Wagner (Gradišćanski Hrvati)
- Paul Roth (Čeh)
- Karl Hanzl (Čeh i kotrig Savjeta publike u ORF-u)
- Attila Somogyi (Ugar)
- Michael Stumpf (Ugar u Savjetu i FPÖ- političar, poslanik u bečanski Zemaljski sabor i općinski tanačnik)
-

Čekanje na izbore

Ča naliže reformu naobrazbe i novelu zakona o podupiranju štampe, da se momentano teško more reći, kako daleko bi se moglo to realizirati. Pokidob da za zakon o podupiranju štampe još nije predloga na stolu, se pred izbori već ništ neće gibati. Jeli će se zakon o noveli naobrazbe zaključiti, to da su pitanja, ka bi se morali staviti koalicijskim partnerom, tako Wagner.

Dosada da su bili sastanki sa svimi frakcijami, zvana s Team-om Stronach, jer ovi da nimaju govorača za narodne grupe. Sada da moru samo čekati na izbore, je rekao Matthias Wagner od Savjeta za hrvatsku narodnu grupu.