Ispitivanje bečanskoga sveučilišća

Na sveučilišću u Beču su pokrenuli ispitivanje o gradišćanskohrvatskom jeziku. Svaki, ki je zainteresiran more anonimno sudjelivati pri ovom ispitivanju.

Anketa pod nazivom „Opstanak gradišćanskohrvatskoga jezika i kulture“ je dio masterskoga študija „Medjunarodni razvitak“ sveučilišća Beč.

Bečansko sveučilišće upitni list

univie

Jedno od svega skupa pet pitanj

Jedno pitanje glasi na primjer „koliko krat koristite medije na gradišćanskohrvatskom jeziku?“ Ispitivanje se more ispuniti elektronski. Detalje o anketi morete najti prik dolnjega linka.

Link: