Počinje FUEN kongres u Rumunjskoj

U Kolozsváru u Rumunjskoj počinje srijedu kongres Federalističke unije narodnih grup (FUEN). Organizator je manjinska organizacija Ugrov u Rumunjskoj. Glavne teme kongresa ćedu biti budućnost gradjanske inicijative Minority SafePack, moderniziranje društav narodnih grup, perspektive neodvisnosti i kulturno i jezično jerbinstvo u Europi.

Uza to ćedu pri kongresu odlučiti, kade će se odigrati europsko nogometno prventvo manjin, Europeada 2020. ljeta. Gradišćanske Hrvate ćedu zastupati Gabrijela Novak-Karall i Petar Tyran od Hrvatskoga centra u Beču. Tradicionalni kongres, koga priredjuju svako ljeto, će durati do nedilje.

Krovna organizacija za manjine širom Europe

FUEN momentano ima 90 učlanjenih organizacijov iz 32 zemalj. Organizacija je najveća krovna organizacija manjin i zastupa interese manjin na regionalnoj i europskoj razini. Od gradišćanskohrvatske strani su učlanjeni Hrvatsko kulturno društvo i Hrvatski centar.

Link: