25 ljet Dvojezična gimnazija Borta

U prostorija velesajma u Borti su srijedu svečevali 25. obljetnicu utemeljenja Dvojezične savezne gimnazije u Borti. Svetačni akt su uz svetačne govore školari jedine dvojezične gimnazije Gradišća oblikovali većjezično.

Svečevanje 25 ljet Dvojezična gimnazija Borta

ORF

Časni gosti pri svečevanju

U školi, ku su otvorili 1992. ljeta, podučavaju predmete dvojezično na hrvatskom odnosno ugarskom jeziku. Na početku su školari bili smješćeni u prostorija bivše glavne škole. 1995. ljeta su se preselili u vlašću zgradu.

Dan otvorenih vrat Dvojezična gimnazija Borta 2014

Dvojezična gimnazija Borta

U Dvojezičnoj gimnaziji u Borti imaju u medjuvrimenu i vlašći tamburaški ansambl.

Svečevanje 25 ljet Dvojezična gimnazija Borta

ORF

Direktor Martin Živković je organizirao utemeljenje škole, ku od samoga početka pelja kot direktor

Prošli tajedan je devet školarov Dvojezične gimnazije u Borti pisalo centralnu maturu u hrvatskom jeziku.