Helmut Radaković u vračiteljskoj komori

Pri konstituirajućoj sjednici Gradišćanske vračiteljske komore je odibran vračitelj u Pinkovcu i Novoj Gori, Helmut Radaković za drugoga zastupnika predstojnika kurije za samostalne vračitelje.

On će i kandidirati za predsjednika kurije vračiteljev opće medicine pri izbori, ki ćedu biti ljetos jeseni.

Helmut Radaković

ORF

Helmut Radaković je vračitelj u Pinkovcu i Novoj Gori

Izobrazba dojdućih vračiteljev nije rješena

Jedno pitanje, ko ćedu morati riješiti, je izobrazba budućih vračiteljev opće medicine, pred svim završna faza u vračiteljski praksa, veli Helmut Radaković. Najveći problem kod budućih vračiteljev opće medicine je praksa za učnju.

Mladi vračitelji bi morali po izobrazbi u bolnici se pol ljeta dugo školovati u ordinaciji jednoga vračitelja. Ovde da još nije rješeno, gdo će to platiti, je rekao Helmut Radaković. Oni da peljaju razgovore sa zemaljskom vladom, Krages-om i bolesničkom blagajnom i se ufaju da ćedu najti rješenje u jeseni.

Problem je medicinska opskrba navečer i u noći

Druga velika zadaća, ku bi morali riješiti, je medicinska opskrba navečer i u noći. U bolnici u Borti da jako dobro funkcionira akutna ordinacija za takove slučaje. Vračitelji bi si željili takove akutne ordinacije za cijelo Gradišće. I ovde da još peljaju razgovore s Krages-om, vladom, zastupniki općin i Milosrdnom braćom, da bi na raspolaganje stavili odgovorajuće prostorije. Helmut Radaković se ufa, da ćedu moći riješiti ovu točku do konca 2017. ljeta.

Centri za primarnu opskrbu, onde se skrbu dva, tri vračitelji, bolničarke, fizioterapeut, ergoterapeut i socijalni djelatnik za pacijente, da u Gradišću nisu potribni, tako Helmut Radaković. Vračitelji bi se na mjesto toga radje bolje omrižavali prik interneta. Ovde da jur postoju neki projekti, je rekao Helmut Radaković, ki je drugi zastupnik predstojnika kurije za samostalne vračitelje.

Kot predsjednik Vračiteljske komore u Gradišću je potvrdjen Michael Lang. Helmut Radaković je jur u drugoj periodi predsjednik vračiteljev opće medicine i se natiče i za tretu periodu.

Gradišćanski vračitelji su koncem marca birali svoje zastupničtvo u vračiteljsku komoru.