Prezentacija slikovnice „Stari kostanj“

„Stari kostanj“ se zove trojezična slikovnica za dicu, ku su pred kratkim predstavili u Saveznoj školi za elementarnu pedagogiku u Borti (Bafep). Knjiga u obliku kalendara temelji na diplomskom djelu trih školaric.

Prezentacija slikovnice "Stari kostanj"

ORF

Slikovnica je držana u obliku kalendara...

Prezentacija slikovnice "Stari kostanj"

ORF

... i ima trojezični tekst

Prezentacija slikovnice "Stari kostanj"

ORF

Šare slike je namoljala Ilse Živković

Slikovnica povida po hrvatsku, ugarsku i po nimšku štoricu o prijateljstvu mačkinje obitelji s obiteljom elefantov. Sadržava i jačke u ovi tri jeziki.

Prezentacija slikovnice "Stari kostanj"

ORF

Školari su prezentirali slikovnicu u obliku kazališne predstave

Prezentacija slikovnice "Stari kostanj"

ORF

Pri prezentaciji su sudjelivala dica čuvarnice i osnovne škole u Borti

Caritas se je obrnuo na školu

Knjigu je ilustrirala Ilse Živković, za hrvatski prevod i hrvatske jačke je odgovorna Jelka Zeichmann-Kočiš. Caritas se je obrnuo Saveznoj školi za elementarnu pedagogiku sa željom, je li ne bi mogli školari napisati tekst za kratku kazališnu predstavu.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

To da je bilo lani, kada se je svečevao 1700. rodjendan svetoga Martina. Caritas si je željio temu ne o osobi sv. Martina nego o prijateljstvu i diljenju, je rekla Jelka Zeichmann-Kočiš. Pokidob moraju maturanti škole ionako pisati diplomsko djelo su se bavili sa slikovnicom, tako Jelka Zeichmann-Kočiš.

Tekst su napisale maturantice

Maturantice su napisali povidajku, a Jelka Zeichmann-Kočiš je prevodila tekst na gradišćanskohrvatski jezik, a učiteljica Gisela Kramer na ugarski. Ilse Živković, teta jedne maturantice je ilustrirala slikovnicu.

Knjižica je mišljena za čuvarničarke i je tako napisana, da moru dica i aktivno sudjelivati, tancati i jačiti. Kako to ide su pokazali pri prezentaciji slikovnice „Stari kostanj“ u Borti, tako Jelka Zeichmann-Kočiš.

Slikovnica se more naručiti kod Caritasa ili u Saveznoj školi za elementarnu pedagogiku u Borti.