Prestrukturiranje ÖVP-a pod Kurzom

Od nedilje navečer je poznato da će novi predstojnik ÖVP-a biti Sebastian Kurz. On je preuzeo peljačtvo stranke pod različnimi uvjeti. Uz drugo će on pri uranjeni izbori, ke sam potribuje, kandidirati listom „Lista Sebastian Kurz - nova Narodna stranka“.

Zvana toga će Sebastian Kurz dostati punu moć pri sastavljanju listov i sadržajev. Ove plane potpuno podupira dugoljetni ÖVP-političar i poslanik u Nacionalno vijeće, Niki Berlaković iz Šuševa.

Niki Berlakovich

APA

Niki Berlaković, nacionalni savjetnik, podupira novi put Narodne stranke

Narodna stranka ima povjerenje u Kurza

Sebastian Kurz da ima povjerenje od svih i široku bazu, a tim i perspektivu za budućnost. Zato se je odlučilo, da će Narodna stranka pojti novi put, je rekao Berlaković. U odlučujućem gremiju su Kurza odibrali jednoglasno za novoga predsjednika stranke i odobrili njegov koncept, ki da je potriban da kot predsjednik more na novoj modernoj Narodnoj stranki djelat, tako Niki Berlaković.

Kern kani pred izbori završiti 10 otvorenih točkov

Savezni kancelar Christian Kern je sastavio listu s deset točkov, ke još kani završiti pred izbori. Odgovornost je li će se to ostvariti ili ne da leži kod Sebastiana Kurza, je rekao Kern. Kada ćedu biti uranjeni izbori u Nacionalno vijeće još nije poznato.

Designirani ÖVP-predsjednik, Sebastian Kurz je kot ministar za vanjske posle i integraciju otvorio kulturno ljeto Austrija-Hrvatska i naglasio povezajuću ulogu Gradišćanskih Hrvatov.