Melecs kooperira s firmom Infineon

Poduzeće Melecs u Cindrofu je stupilo u kooperaciju s poduzećem Infineon, ko producira čipe. Skupa su razvili napravu za vozila, ka imaju pogon na sve kotače. Jur 3,5 milioni kusićev da su prodali producentom autov. Napravu su obnovili tim da su izminili aluminij plastikom.

Ovako da su mogli prišporiti 30 procentov stroškov pri produkciji, javlja poduzeće Melecs. Firma Melecs sa sidišćem u Cindrofu producira elektronske dijele za aute i kuhinjske stroje i ima oko 400 zaposlenih. Lani su izgradili sidišće u Cindrofu.