Novi rječnik Hrvatskoga jezika u Umoku

Pred kratkim se je iz tiska pojavio rječnik hrvatskoga govora u Umoku, selu u Ugarskoj. Knjigu s naslovom „Kak mi govorimo - reči Umočanov“ je napisao pokojni direktor gimnazije u Šopronu Jožef Horvath, ki je umro 2013. ljeta.

rječnik umočkoga govora

ORF

Naslovna stranica novoga rječnika umočkoga kajkavskoga govora

Knjiga izašla četira ljeta po smrti autora

Polag riči Adama Horvatha, predsjednika Hrvatske samouprave Umoka i nećaka autora, su izdali knjigu sa zakašnjenjem, ar su manuskript morali stoprv digitalizirati, a duglje vrime da su i iskali lektora za knjigu.

Adam Horvath

ORF

Predsjednik Hrvatske samouprave Umoka Adam Horvath

Sadržana i gramatika i rječnik umočkoga govora

Novo publicirana knjiga se sastoji od dvih dijelov: prvi dio sadržava gramatiku umočkoga govora, a drugi dio rječnik s oko 1000 natuknic.

Do sada se je samo jedna jedina knjiga bavila s osebujnim hrvatskim narječjem na južnom rubu Niuzaljskoga jezera: „Rječnik kajkavskoga govora Vedešina i Umoka“ je pravoda izašao samo na engleskom jeziku.

Prezentacija subotu u seoskom muzeju u Umoku

Knjiga „Kak mi govorimo - reči Umočanov“ će se prezentirati subotu 22. aprila 2017. ljeta otpodne u seoskom muzeju Umoka. Pred tim u 16.00 uri će biti spomenmaša za pokojnoga Jožefa Horvatha.