Natalija Steiger-Rauth će bižati maraton

U Beču će nedilju biti 34. maraton. Najavilo se je prik 40.000 trkačev iz 125 zemalj. Med njimi je i Natalija Steiger-Rauth iz Gerištofa. Kotrig društva Lake atletike sridnje Gradišće je do sada bižala 15 maratonov i 35 polumaratonov.

Natalija Steiger, ka je lani bila drugo najbolja Austrijanka, kani i ov put bižati dužinu od 21 kilometra. Majka jedne kćere u prošli ljeti biži kraće distance, kani ali ipak dostignuti dobro vrime, je rekla Natalija Steiger-Rauth.

Natalia Steiger

LMB

Natlija Steiger

Polumaraton u jednoj uri i 21 minuti

Najbolje vrime Natalije Steiger-Rauth za polumaraton leži kod jedne ure i 21 minute. Pri bečanskom maratonu ćedu uz polumaraton i naticanja u štafeti po prvi put prirediti trke i na subotu.

Za polumaraton se Natalija Steiger trenira s trkami od 20 do 25 kilometrov, za maraton preporučuje bižati 30 do 35 kilometrov. Polumaraton dojduću nedilju kani Natalija Steiger bižati u jednoj uri i 23 minut.

Natalija Steiger atletičarka 2016

LMB

Po bečanskom polumaratonu kani Natalija Steiger u maju sudjelivati pri trki u Željeznu.