Neubauerov kirurg odsudjen

U Željeznu su pri sudskoj raspravi zbog smrti načelnika Nove Gore, Danijela Neubauera odsudili kirurga bolnice Novoga Grada na 18.000 eurov kaštige. Osuda nije pravomoćna. 49-ljetni Daniel Neubauer je umro lani u marcu po operaciji na slipom črivu.

Kirurg novogradske bolnice je bio optužen i sada odsudjen zbog grubo nemarnoga usmrćenja. Polag ekspertize anestezista, ku su danas prezentirali pred sudom, bi vračitelj morao ranije prepoznati komplikacije odnosno šok pacijenta i friže reagirati.

Danijel Neubauer

ORF

Danijel Neubauer

Kirurg je dijelom priznao falinge

To je optuženi kirurg danas i dijelom priznao. Dugo diskutirali su i metodu operacije, ali ta da nije bila kriva ar je Neubauerov slučaj bio osebujan. Sudsku raspravu zbog smrti novogorskoga načelnika Danijela Neubauera su lani u novembru bili odrinuli.