Vinogradari se pripravljaju na smrz

Po velikoj škodi od smrzi u lanjskom ljetu postoji u gradišćanski vinogradi u ovom tajednu opet pogibel smrzi. Neki vinogradari kanu dimom čuvati svoje vinograde, tako i vinogradar Konrad Mariel iz Vulkaprodrštofa.

Uz prilično 8.000 kvadratnih metrov veliku površinu na Pjeski, na koj ima trse bijeloga vina, je vinogradar pripravio nekoliko velikih balov slame, ke po potriboći more važgati.

Konrad Mariel

Palatin Viktorija

Konrad Mariel iz Vulkaprodrštofa je do sada jedini vinogradar sela...

slama i vinograd

Palatin Viktorija

...ki važganjem slame kani prepričiti, da se smrznu trsi.

trs vinograd

Palatin Viktorija

Trs u vinogradu Konrada Mariela u Vulkaprodrštofu.

Dimom da se more prepričiti, da sunce požge smrznuto lišće i kite ili da se prenaglo otali, tako Mariel. O ovoj metodi da je čuo od svojega oca, ki je rekao, da su se pred 40-imi i 50-imi ljeti ovako branili u selu protiv škode od mraza.

Za vino su jur pogibelni dva stupnji pod nulom

Vinogradar veli, da ležu kritične temperature kod oko jednoga stupnja do dvih stupnjev pod nulom. On da se svaku noć u tri jutro stane i kontrolira temperature u vinogradu. Pogibelno da će još nastati i u noći od četvrtka na petak. Zvana toga da i more biti kritično 10. maja, ar je onda opet puni misec i onda postoji još jednoč pogibel smrzi, tako Mariel.

Gradišćanska seljačka komora u ovoj vezi prosi autovozače, da jutro pri temperatura okolo nule jače pazu i da u slučaju dima smanjuju brzinu kot bi to činili u magli.