15. rodjendan i Vazmeni tanac Baranov

Prik 400 gostov se je čer na Vazmenu nedilju zabavljalo pri vazmenom tancu u Velikom Borištofu. Zabav priredjuje društvo velikoborištofske mladine Barani. Ljetos su opet nastupile tri grupe, i to grupa Pinkica, tamburaški sastav Lole i kot glavni gost iz Hrvatske, pjevačica Maja Šuput.

Po zatvaranju seoske krčme Derdak su Barani svoju priredbu ljetos po prvi put održali u Kulturnoj zadrugi. Predsjednica društva Ana Zvonarić je jako zadovoljna da su ljudi jako dobro primili novu lokaciju i Baranom ostali vjerni. Osebujno se veseli, da su ov put imali čuda mlade publike pretežno iz sridnjega Gradišća.

Kuga Veliki Borištof

ORF

Vazmeni tanac Baranov po prvi put u Kulturnoj zadrugi

15. rodjendan i Vazmeni tanac Baranov

Barani/A. Zvonarić

A. Zvonarić, pjevačica Maja Šuput, D. Zvonarić i A. Karall (s liva)

15. rodjendan i Vazmeni tanac Baranov

Barani/A. Zvonarić

Barani su se skrbili za dobrobit gostov

Maja Šuput je privukla čuda mladih

Kot svaki put su si Barani opet pozvali domaću grupu, i to tamburaški sastav Lole iz Mjenova, a iz Petrovoga Sela grupu Pinkicu, zbog ke je došlo dost publike iz ugarskoga dijela Gradišća.

Odluka za pjevačicu Maju Šuput je bila dobra odluka, bilancira Zvonarić. Šuput je gostovala 2008. ljeta pri Danu mladine u Filežu, a od onda je i u Hrvatskoj nastala još popularnija, ovako Zvonarić. Publika je uživala i u tom, da 37-ljetna Zagrepčanka jači ne samo vlašće jačke, nego i hite drugih hrvatskih zvijezdov na primjer Severine i Jelene Rozga, ovako Zvonarić.

Velika turta za 15. rodjendan Baranov

U okviru vazmenoga tanca su Barani svečevali i svoj 15. rodjendan. Tako su dali speći veliku turtu, ku su pred nastupom Maje Šuput svetačno narizali i besplatno dilili gostom.

Ana Zvonarić

ORF

Ana Zvonarić hvali angažman kotrigov pri Vazmenom tancu

Prez dobrovoljnoga djela kotrigov društvo ne bi moglo postojati. Uspjehu ljetošnjega vazmenoga tanca su opet čuda doprinesli mnogobrojni pomagači i kotrigi društva, ki su cijelu noć djelali u veži, na šanku, u baru i na ulazu, je naglasila Zvonarić. Društvo Barani, ko je nedavno imalo svoju generalnu sjednicu, da je u tom pogledu dobro postavno i ima od ovoga ljeta opet nekoliko novih kotrigov. Aktualno imaju oko 35 aktivnih kotrigov.

Postavljanje majuškoga driva u seoskom parku

Svoju dojduću priredbu ćedu Barani imati jur 29. aprila postavljanjem majuškoga driva u velikoborištofskom parku. Početak je u 15.00.