Predlogi za Savjet za Hrvate izvan Hrvatske

Gradišćanskohrvatska društva moru još do 1. maja predložiti svoje zastupnike u Savjetu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ov gremij je osnovala hrvatska vlada 2013. ljeta ciljem da joj pomaže pri kreiranju i izvršenju politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate, ki živu izvan Republike Hrvatske.

Pokidob da će 6. junija ovoga ljeta aktualnomu Savjetu isteći mandat moru gradišćanskohrvatska društva sada predložiti zastupnike.

Kandidaturu najaviti Hrvatskomu veleposlanstvu

Tomu se hrvatskomu veleposlanstvu u Beču mora poslati uz pismeno obrazloženje kandidature i životopis kandidata. Polag zakona sidu u ovom Savjetu iz Austrije dva Gradišćanski Hrvati i jedan zastupnik hrvatskoga iseljeništva. Kotrige Savjeta imenuje hrvatska vlada na četira ljeta.

Gradišćanskohrvatsku manjinu u Austriji u sadašnjem Savjetu zastupaju Stanko Horvath od Hrvatskoga kulturnoga društva i Gabrijela Novak-Karall od Hrvatskoga centra u Beču. Zvana toga sudjeluju za Gradišćanske Hrvate u Ugarskoj Franjo Pajrić i u Slovačkoj Radoslav Janković. Moravske Hrvate zastupa Lenka Koprivova.

Link: