Poseban literarni krug u Kugi

U KUGI u Velikom Borištofu su subotu navečer održali poseban literarni krug. Glumac Georg Kustrić je čitao na poziv organizatora Franje Bauera različne tekste hrvatskih i gradišćanskohrvatskih autorov - kot su to Dragutin Tadijanović, Tin Ujević ili Fridrik Bintiger i Joško Weidinger.

Literarni krug Kuga

ORF

Georg Kustrić je recitirao djela različnih hrvatskih piscev, početo od Miroslava Krleže, prik Dobriše Cesarića i Vesne Parun do Vladimira Vukovića, Ignaca Horvata i Tedija Priora.

Tekste za ov večer su zibrali kompozitor Štefan Kočiš iz Dolnje Pulje i umirovljeni direktor dvojezične nove sridnje škole Velikoga Borištofa, Štefan Zvonarić.

Literarni krug Kuga

ORF

Publika pri Literarnom krugu u Kugi

Literarni krug Kuga

ORF

Štefan Zvonarić je skupa sa Štefanom Kočišem zibrao tekste za poseban Literarni krug

Literarni krug Kuga

ORF

Pujanke su muzički oblikovale priredbu

Pri osebujnom Literarnom krugu je nastupio i ženski vokalni ansambl Pujanke. Jačkarice su uz drugo predstavile i praizvedbu pjesmice „rahlo lišće“ Doroteje Zeichmann, ku je oglazbio Štefan Kočiš. Jačka je ujedno bila dar autorici iz Klimpuha, ka će ljetos svečevati svoj 60. rodjendan.

Literarni krug Kuga

ORF

Štefan Kočiš je oglazbio pjesmu ...

Literarni krug Kuga

ORF

... Doroteje Zeichmann, ku su po prvi put jačile Pujanke.

Ovo je bio 12. Literarni krug u Kugi, sljedeći će biti 23. junija.

Literarni krug Kuga

ORF

Ideju za Literarni krug je rodio Franjo Bauer. On je i glavni odgovorni za ovu priredbu u Kugi