Investicije u prikgraničnu željeznicu

U dojdući ljeti ćedu izgraditi željezničku prugu med Niuzljom i Fertöszentmiklósom. U okviru prikgraničnoga Interreg projekta CrossBorderRail ćedu do 2020 ljeta investirati skoro 13 milioni eurov. Obnovit ćedu i kolodvore, izgradit park&ride mjesta i reducirati vrime vožnje od 54 na 40 minut.

Zemaljski poglavar Hans Niessl i drugi pri prezentaciji projekta CrossBorder Rail

Medijski servis Zemlje Gradišće

Zemaljski poglavar Niessl, državni sekretar Ugarske, Levente Magyar, poslovodja Željeznice Niuzaljsko jezero, Gerhard Gürtlich i poslovodja Jurske željeznice, Szilárd Kövesdi prezentirali su investicije u prikgraničnu željeznicu.

Pokidob je izgradnja skupni projekt s Ugarskom će Europska unija podupirati s 85 procentov. Zvana toga je planirano i elektrificiranje linije Jeništrof-Szentgotthárd.