Savjetniki kod Van der Bellena

Predsjedniki i drugi zastupniki svih šest Savjetov narodnih grup su utorak bili na službenom pohodu saveznomu predsjedniku Alexandru Van der Bellenu. Zapravo su predsjedniki informirali saveznoga predsjednika o općem stanju narodnih grup i o daljnjoj komunikaciji.

Gradišćanske Hrvate su zastupali predsjednik savjeta Martin Ivančić i savjetnik Štefan Bubić, ki je načelnik Uzlopa. Kako je rekao Martin Ivančić je savezni predsjednik bio jako interesiran. „Ali on je jur i kad je bio u parlamentu bio interesiran na manjina, zato je jako lako s njim diskutirati o pravi problemi i pitanji“, veli Ivančić.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

zastupniki narodnih savjetnov kod saveznoga predsjednika Alexander van der Bellen

Carina Karlovits/HBF

Predsjednik Alexander Van der Bellen je pozvao sve predsjednike i potpredsjednike narodnih savjetov

Predsjednik hrvatskoga savjeta Martin Ivančić predaje saveznomu predsjedniku Alexander Van der Bellen Stinjačko jaje

Carina Karlovits/HBF

Predsjednik savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivančić je saveznomu predsjedniku Alexandru Van der Bellenu predao krocano jaje iz Stinjakov.

Pomoć pri inkludiranju manjin u zakonske procese

Zastupniki narodnih grup su pri sastanku poručili saveznomu predsjedniku da bi si željili da se zalaže za to, da se pri neki zakoni, ki se sada pripravljaju, ne zabi na manjine. Polag Martina Ivančić si manjinci želju „da se jur od početka bude zgledalo na manjine, a ne da se mora opet po predlogu nutra reklamirati.“

Konkretno misli na novelu zakona o podupiranju štampe i reformu školstva. Martin Ivančić spominje, kako je bilo teško dojti uopće u dijalog s ministarstvom. Savezni predsjednik Alexander Van der Bellen je obećao da će odgovornim ministrom predati želje manjincev. Tako da će upozoriti da bude za manjinsku štampu poseban budžet a ne da se uključi u opći, je rekao Martin Ivančić.

zastupniki narodnih savjetnov kod saveznoga predsjednika Alexander van der Bellen

Carina Karlovits/HBF

Savjetniki u razgovoru s jako dobro informiranim saveznim predsjednikom Alexandrom Van der Bellenom