Poznat rezultat izborov u farski tanač

Pri izbori u farski tanač je u dijecezi Željezno sudjelivao 31 procenat ljudi s pravom glasovanja. Broj sudjelivanja je prilično isti u prispodobi s izbori pred petimi ljeti, javlja dijeceza. U prispodobi s broji širom Austrije je u Gradišću najveć ljudi sudjelivalo pri izbori u farski tanač.

40 procentov da su novi farski tanačniki, tako pišu u izjavi dijeceze Željezno.

biškup Egidije Živković

ORF

Biškup Egidije Živković se veseli i novim tanačnikom - skoro svaki drugi je novi kotrig farskoga savjeta

Biškup Egidije Živković se veseli na novu dinamiku puna idejov i impulsov i se u istom vrimenu zahvaljuje svim dosadašnjim tanačnikom za njev angažman u fara. Pri ljetošnji izbori je sudjelivalo 56 procentov žen.