Pomoćni projekt za stanovnike V. Borištofa

U veleopćini Veliki Borištof teče od danas projekt socijalne pomoći. Pri tom se angažiraju slobodnovoljni stanovniki općine pri pomoći slabim ili starim ljudem. Projekt su upeljali po uzoru iz Fratrovoga Sela u novogradskom kotaru.

Načelnik općine u južnom Gradišću je jur lani u predavanju predstavio pomoćni projket, povida načelnik Velikoga Borištofa, Rudi Berlaković.

Rudi Berlaković 1. CD Harmonija "perfekt su drugi"

ORF

Načelnik veleopćine Veliki Borištof, Rudi Berlaković

Sada su si pozavali ljude na sastanak i su predstavili, kako bi mogli svojemu bližnjemu ili susjedu pomoć. Najvećim dijelom da bi to bila pomoć pri kupovanju, sprohadjanju na različne priredbe ili k vračitelju. Moguće su i kratke vožnje u sela okolice ili u Gornju Pulju. Ljudi ki tribaju pomoć se moru javiti na općini, a ova će u prvi miseci koordinirati dobrovoljce. Sada se je jur javilo oko 30 ljudi iz svih sel veleopćine Veliki Borištof, tako Berlaković.

link