Nova Gora se je poboljšala na tablici

U Ligi Gradišće je završeno 20. kolo nogometnoga prvenstva. Nova Gora je danas nedilju tukla Haračun 2:1. Klimpuh je čer navečer zgubio protiv Pinkafelja 2:4. Pandrof II je remizirao 1:1 u Santaleku a Rasporak je tukao Eberavu 2:0.

Na tablici peljaju Matrštofski amateri pred Pandrofom II, Klimpuhom, Rasporkom i Novom Gorom.

Link: