Projekt o obnovljivoj energiji u školi

Školarice i školari četvrtoga razreda osnovne škole Rasporak/Pajngrt su se pred kratkim bavili obnovljivom energijom u okviru osebujnoga projekta. Na igrajuć način su pri tom upoznali kako se na primjer iz sunca, biomase, vjetra ili vode more producirati struja i pogonsko gorivo prez da se optereti okolišni svit.

Bavili su se i razlikom med obnovljivom i ne obnovljivom energijom.

Projekt o obnovljivoj energiji

Općina Pajngrt

Projekt o obnovljivoj energiji

Općina Pajngrt

Projekt o obnovljivoj energiji

Općina Pajngrt

Dicu je pri projektu podvarala učiteljica iz Pajngrta, Manuela Gombotz. Osnovna škola Rasporak/Pajngrt ima ime ekolog škola i škola prirodnoga parka.