Hajdenjaki su svečevali 40 ljet

Dolnopuljansko folklorno društvo Hajdenjaki svečuje ljetos 40. obljetnicu postojanja. Prilikom toga je društvo subotu navečer pozvalo u velikoborištofsku Kugu na posebno svečevanje, ko je pohodilo prilično 600 ljudi.

Geslo jubilarnoga nastupa je bilo „Hajde na put“, s kim su folkloraši pozvali svoje goste i prijatelje na skupno putovanje krez regije južnih Slavov. Tako su bile pojedine regije Hrvatske zastupane s tancom ili jačkom. Uz aktivne Hajdenjake je bilo i već od 30 nekadašnjih kotrigov na pozornici.

40. jubilej Hajdenjakov

ORF

S koreografijom Slavonsko kolo su otvorili putovanje Hajdenjakov...

40. jubilej Hajdenjakov

ORF

...čija dugoljetna peljačica je Jelka Perušić

Jelka Perušić je utemeljila društvo

Društvo je utemeljila Dolnjopuljanka Jelka Perušić u marcu 1977. ljeta. Kot je rekla prema Hrvatskoj redakciji si nije ončas mislila, da će se društvo ovako razviti. Recept uspjeha, da je velika povezansot s društvom ali i da se kotrigi dobro razumu i skupa družu. Jubilarni nastup, putovanje krez pojedine regije Hrvatske, da su si zbog toga zibrali, ar je društvo na početku imalo samo tance iz Hrvatske u repertoaru.

Nastupili su i bivši kotrigi Hajdenjakov

Pri svečevanju je bilo i oko 30 nekadašnjih kotrigov na pozornici, ki su si jur duglje željili, da bi mogli opet nastupiti. U toku minulih ljet da je bilo oko 300 kotrigov u društvu.

40. jubilej Hajdenjakov

ORF

Nekadašnje tancoškinje su s veseljem pri nastupu....

40. jubilej Hajdenjakov

ORF

...isto tako kot i najmladji kotrigi...

40. jubilej Hajdenjakov

ORF

...muzička obrada s jačkami iz Bosne

Šarolika kolekcija nošnjov

Uz različne plese su i prezentirali veliku kolekciju nošnjov, ke su dijelom iz privatnoga fundusa Jelke Perušić. A neke nošnje, da su si posudili iz Hrvatske.

40. jubilej Hajdenjakov

ORF

Nošnja iz privatnoga fundusa Jelke Perušić

40. jubilej Hajdenjakov

ORF

Polag peljačice da je bilo jako čuda vrhuncev početo od različnih putovanj u inozemstvo ča do pohodov svih mogućih festivalov. Jako važna da su i njeva partnerstva s drugimi društvi, je rekla Jelka Perušić, ka će peljati društvo još do konca ovoga ljeta.

40. jubilej Hajdenjakov

ORF

Posebnom jačkom su se zahvalili svi kotrigi kod Jelke Perušić

40. jubilej Hajdenjakov

ORF

Pred nastupom je bio prijam, pri kom su čestitali zastupniki različnih prijateljskih društav jubilarom

Prik 100 aktivnih i bivših Hajdenjakov na pozornici

Pri čerašnjem nastupu je bilo ukupno 115 folklorašev na pozornici, ki su muzički putovali po 17 štacijov. Momentano ima folklorno društvo Hajdenjaki prilično 80 aktivnih kotrigov podiljeno na tri grupe. Pred desetimi ljeti su osnovali i naraštajnu grupu Male Hajdenjake, od kih su mnogi od njih jur kod aktivnih Hajdenjakov.
Prinos o svečevanju folklorne grupe Hajednajki morete viditi nedilju, 26. marca u Dobar dan Hrvati.