110. rodjendan Ane Medvenić

Hrvatica iz Cimofa u Dolnjoj Austriji, Ana Medvenić je čer petak svečevala svoj 110. rodjendan. Prilikom toga su i oblikovali svetu mašu u kapeli staračkoga doma u Bruki, kade jubilarka živi. Ana Medvenić se spominja još na hrvatske jačke. U nekada hrvatskom selu Cimofu već nije imala čuda mogućnosti, da se pomina po hrvatsku.

Ana Medvenić je rodila dvoju dicu. Obadvoja su jur na pokoju. 110-ljetna žena ima jednu unuku i dva praunuke.

Vidi i vist: Cimofka Ana Medvenić je 108 ljet stara