Veliki Borištof u Savezu matičnih uredov

Općina Veliki Borištof se je pridružila Savezu matičnih uredov sridnje Gradišće/Gornja Pulja. Tim su sada učlanjene 23 od svega skupa 28 općin kotara. Savez su utemeljili 2014. ljeta sa ciljem, da bi se olakšali birokratski posli u vezi s vjenčanjem i primanjem državljanstva.

Odredjenu molbu su jur stavili početkom ljeta, je rekao načelnik Velikoga Borištofa, Rudi Berlaković (ÖVP). Sada još čekaju na odobrenje zemaljske vlade, to da je ali samo formalni akt.

Općinski ured Veliki Borištof

ORF

Veliki Borištof je pristupio Savezu matičnih uredov.

vjenčani list

ORF

Za pitanja u vezi s civilnim vijenčanjem je sada nadležan matični ured u Gornjoj Pulji.

U Savezu matičnih uredov sridnje Gradišće/Gornja Pulja je dosada bila učlanjena 21 od svega skupa 28 općin kotara. Med kotrigi su Frakanava-Dolnja Pulja, Kalištrof i Bajngrob. Tim da su se naticali i Veliki Borištof i Livka će broj učlanjenih općin narasti na 23.