Sjednica Savjeta u Željeznu

U Željeznu se je pandiljak otpodne sastao Savjet za hrvatsku narodnu grupu. Pri prvoj sjednici tekućega ljeta su kotrigi zaključili predlog za podiljenje subvencijov, ke dodiluje Savezno kancelarstvo. Lani kot jur u zadnji ljeti je ovo podupiranje za hrvatsku narodnu grupu iznašalo ukupno 1,1 milion eurov.

Zvana toga su pri sjednici odibrali novoga predsjednika. Polag dogovorenoga rotacijskoga prinicipa je Martin Ivančić od Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra preuzeo predsjedničtvo od Lea Radakovića od Djelatne zajednice hrvatskih komunalnih političarov. Stanko Horvath od Hrvatskoga kulturnoga društva je odibran za potpredsjednika Savjeta.

Sjednica Savjeta u Željeznu

ORF

Kotrigi savjeta su se pandiljak sastali u novoj zgradi Zemaljske vlade u Željeznu

Slaganje škol će se zgledati na Hrvate

Uz podiljenje subvencijov diskutirali su kotrigi Savjeta i školske i medijske teme. Tako se Savjet zalaže za to, da školska reforma ne ide na račun dvojezičnih škol.

Polag riči Martina Ivančića je jur dogovoreno s nadležnim ministarstvom i sa školskim savjetom da će se pri slaganju škol obavezno zgledati na narodnu grupu. Organizatorski slagati da ćedu se samo manjinske škole, tako da budu svi ravnatelji dvojezičnih škol imali ispit hrvatskoga jezika, je rekao Martin Ivančić u razgovoru s Hrvatskom redakcijom ORF-a.

Sjednica Savjeta u Željeznu

ORF

Martin Ivančić je nastao predsjednik Narodnoga savjeta za Gradišćanske Hrvate

Različni modeli za financiranje manjinskih medijev

U pogledu na medijsku situaciju narodnih grup su se kotrigi Savjeta složili u tom, da za manjinske medije triba najti temeljno, sistemsko rješenje.

Polag riči Martina Ivančića je on peljao razgovore s ministrom Thomasom Drozdom, ki je odgovoran za novelu Zakona o podupiranju štampe. U ti razgovori je Ivančić predložio ministru, da se jedan procent svih saveznih subvencijov za štampu posveti manjinskim medijem.

Predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva Džani Mikula je pri sjednici Savjeta predložio drugi model za podupiranje manjinskih medijev, ki bi se usidrio u novom Zakonu za publicistiku. Isto kot i zastupniki Koruških Slovencev Mikula kani, da se manjinskim medijem isplaća fiksirana svota, ka bi se po potriboći još mogla povišiti.

Jednoglasno zaključen predlog o podiljenju pinez

Kot svaki put pri prvoj sjednici u ljetu je gremij zaključio predlog o podiljenju subvencijov iz lonca saveznoga kancelarstva, i to jednoglasno. Pretpostavlja se, da će ukupno podupiranje kot lani znašati 1.110.600 eurov. 30 hrvatskih društav će - ako savezno kancelarstvo slijedi predlogu - dostati subvenciju.

Sjednica Savjeta u Željeznu

ORF

Troja društva s najvišimi subvencijami

Najviše svote, med 150.000 i 144.000 eurov predlaže Savjet za troja društva, i to za Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću, za Hrvatski kulturni i dokumentarni centar i za Hrvatsko štamparsko društvo.

Za njimi slijedu Hrvatski centar u Beču, crikva, Hrvatska narodna visoka škola i KUGA sa subvencijami od malo prik 100.000 eurov do 93.000 eurov.

Sjednica Savjeta u Željeznu

ORF

Sridnja društva lukriraju med 18.000 i 60.000 eurov

Djelatna zajednica komunalnih političarov će polag preporuke primiti 60.000 eurov, a troja društva - i to Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, Tamburaški orkestar Pinkovac sa svojom muzičkom školom jug i Panonski institut moru računati sa svotom ipak još med 36.000 i 27.000 eurov.

Društvo za obrazovanje Gradišćanskih Hrvatov, Hrvatski akademski klub i Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču se sa svojom subvencijom kretaju med 18.000 i 24.000 eurov.

Sjednica Savjeta u Željeznu

ORF

Najmanje pinez predvidjeno za seoska društva

Znatno manjimi svotami med 4.500 i 1.000 eurov se moraju zadovoljiti seoska kulturna društva, tamburaška društva, zbori, omladinska društva i kazališna društva.

Sjednica Savjeta u Željeznu

ORF

Pri sjednici u decembru lanjskoga ljeta se je Savjet bavio ispunjavanjem Čarte za regionalne i manjinske jezike i je kritizirao počemerenja.

Raspored subvencijov 2017

PDF (37.3 kB)