Nesrića na A3 kod Vorištana

Na autoputu A3 kod Vorištana se je četvrtak dogodila prometna nesrića. Pri tom je ranjen 52-ljetni muž iz matrštofskoga kotara. Nesrića se je dogodila u okviru minjanja trakov. 57-ljetni muž iz gornjopuljanskoga kotara je minjao od desne na livu stran ceste.

Dva auti, ki su se za njim vozili, nisu mogli za vrime kočiti, tako da su se zavezli jedan u drugoga. Autoput A3 je bio prilično jednu uru dugo zatvoren.