Ivancsits na čelu Zelenih kotara Željezno

Edith Ivancsits iz Cogrštofa je nova predstojnica Zelenih u kotaru Željezno. Ona nasljedjuje u ovoj funkciji Helmuta Czasny-a iz Porpuha. Za organizatorska pitanja Zelenih u željezanskom kotaru će biti odgovoran Christian Pavišić iz Vulkaprodrštofa.

Cilj Zelenih je obdržanje sadašnjega životnoga kvaliteta u kotaru. Tako ćedu se zalagati na primjer za izgradnju javnoga prometa.

Edith Ivančić i Christian Pavišić Zeleni

Zeleni

Edit Ivančić s kolegom Kristijanom Pavišićem