Probe za novi mjuzikl Kuge „Vila Mila“

U Kugi u Velikom Borištofu su u punom toku probe za novi vlašći mjuzikl. Zapravo su probe jur počele lani u ljetni prazniki, sada su ali sve intenzivnije. Novi mjuzikl za mlade se zove „Vila Mila“ i je treta produkcija Kuge za mladu generaciju. Sadržaj je napisao Joško Vlašić, ki pelja i režiju.

Za koreografije se skrbi Mira Zeichmann a muzikalni peljač je Nikola Zeichmann. Za cijelu produkciju je odgovorna Jelka Zeichmann-Kočiš. Ona je rekla, da su si zibrali naslov „Vila Mila“ kad ima različna značenja. „Vila“ je s jedne strani vila u smislu dobre vile, s druge strani to more biti panzijon ili lip stan a i „mila“ je sinonim za već-ča, tako da su se odlučili za ov naslov za svoj novi mjuzikl, tako Zeichmann-Kocsis.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Rani muzički odgoj

ORF

Peljačica produkcije „Vila Mila"je Jelka Zeichmann-Kočiš...

probe za mjuzikl Kuge " Vila Mila"

Kuga

...za uvježbanje koreografije su si pozvali i plesača iz Beča

Jukebox-mjuzikl s poznatimi jačkami

Pokidob imaju i Bruji jačku "Vila“ se to dobro paše sadržaju, ki se dogadja okolo jedne vile, panzijona u nekom gradišćanskom selu. Tamo dojdu študenti iz Beča, ki istraživaju jezik a onda se svega dogadja, ča bi se dandanas moglo dogoditi u svakom hrvatskom selu.

Ov put pokušavaju ča čisto novoga, i to takozvani Jukebox-mjuzikl, je rekla peljačica produkcije Jelka Zeichmann-Kocsis. U njem su konstruirali priču okolo postojećih jačak, dijelom od domaćih hrvatskih grup dijelom od poznatih mjuziklov. U projekt je uvezano oko 30 mladih ljudi, ki su angažirani u Kugi a uplest kanu i dičji zbor, tako Zeichmann-Kočiš.

probe za mjuzikl Kuge " Vila Mila"

Kuga

Probe za mjuzikl su jur počele...

probe za mjuzikl Kuge " Vila Mila"

Kuga

...sudjeljuje oko 30 mladih iz susjednih sel

Uvezani su mladi ljudi iz cijele okolice

Najvažnije pri produkciji im je, da u Kugi skupa spravu mlade ljude. Skupnim tancanjem, jačenjem i skupnim jilom nastane novo društvo a tako moru uplesti mlade ljude u djelovanje Kuge, je rekla Jelka Zeichmann-Kočiš. Sudjelivat smu svi mladi, ki imaju volju, iz cijele okolice a tako se i Kuga otpre za sve. To im je jako važno, je naglasila peljačica produkcije i dugoljetna potpredsjednica Kuge, Jelka Zeichmann-Kocsis. Prošli mjuzikl Kuge „Vlasata priča“ je vidilo oko 3.000 ljudi.

Premijera mjuzikla „Vila mila“ u Kugi će biti 21. aprila. Po premijeri su predvidjene još daljnje tri predstave, i to dubotu 22. aprila u 20.00, subotu 29.4. u 20.00 kot i nedilju 30. 4. u 15.00 u Kugi u Velikom Borištofu.

probe za mjuzikl Kuge " Vila Mila"

Kuga

U mjuziklu „Vila Mila“ ćedu tancati uz poznate hrvatske jačke kot i druge hite...

probe za mjuzikl Kuge " Vila Mila"

Kuga

...za koreografiju se skrbi Dolnjopuljanka Mira Zeichmann

Link: