Išću predloge za Leader projekte za jug

Do konca marca se moru predložiti ideje za projekte, ke bi podupirali sa sredstvi iz EU-programa Leader Južno Gradišće plus. Sedam projektov su jur odobrili, je rekao predsjednik društva Južno Gradišće plus Walter Temmel.

Tim je jur 25 procentov budžeta od oko 3,5 milioni eurov vezano, tako Temmel.

Do konca 2016. ljeta su u tekućoj periodi zibrali 16 interkomunalnih projektov, ki se zgledaju na razvitak regije na primjer u turizmu ili ekoenergiji.

Detalji o mogući potpora od 22.februara

Od dojduće srijede, 22. februara su u internetu za najti svi detalji o podribovanju potpore kod akcione grupe Južno Gradišće plus.

Med kotrigi su i općine Bandol, Čajta, Čemba, Nova Gora, Pinkovac i Stinjaki.

Link

  • suedburgenlandplus