Biškup Živković će peljati shodišće u Fatimu

Prilikom 100. obljetnice Marijinoga skazanja u Fatimi će biškup Egidije Živković peljati ljetošnje dijecezansko shodišće u ovo svetišće u Portugalu. Onde se je 13. maja 1917. ljeta trojoj pastirskoj dici po prvi put skazala Majka Božja.

Shodišće u Fatimu će biti od 16. do 20. augusta sa sudjelivanjem pri dnevnoj prošeciji svićami i maši u kapeli skazanja. Najave su moguće do 31. marca 2017. ljeta.